't WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies Tools


Het rekenmodel berekent voor u welke schade u krijgt en hoeveel omzet er gemaakt moet worden om deze schade terug te verdienen.


De quickscan kan voor u in kaart brengen waar u risico loopt op het gebied van technische, mens en organisatorische maatregelen.


De vragenlijst berekent voor u de frequentie hoe vaak u medewerkers in u organisatie geïnstrueerd dienen te worden.


De vragenlijst berekent de ernst van de lichaamstrillingen als u heftruck rijdt op uw bedrijf.