Veiligheid Scan


Quickscan pagina 1 - Technische maatregelen

 

Onoverzichtelijke bochten en doorgangen zijn voorzien van spiegels.

Gevaarlijke situaties en schades ontstaan bijvoorbeeld omdat er mensen/materieel elkaar niet aan zien komen.
zijn diverse hulpmiddelen (bijv. spiegels of lampen) die ervoor zorgen dat men elkaar ziet.

Het intern transportmaterieel is voorzien van een registratiesysteem (o.a. bots-sensor).

Meten is weten! Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent wanneer er bijvoorbeeld stelling wordt geraakt.
registratiesysteem helpt erbij om inzicht te krijgen.

Stellingen staan vast en zijn in goede staat (en zijn gekeurd) en zijn voorzien van aanrijbeveiligingen.

Wanneer er een stelling omvalt is de ravage vaak enorm, daarom moeten stelling vast staan, voorzien zijn
aanrijbeveiliging geïnspecteerd worden.

Acculaders hangen op een veilige plaats (min 50 cm. van de grond) en worden tenminste 1 x per jaar en er hangen: oogdouche, zuurbril, schort en handschoenen.

In accu’s zit een gevaarlijk zuur, daarom is verplicht om medewerkers beschermende kleding te laten dragen.
moet er voorkomen worden dan een chauffeur per ongeluk met de vorken de lader beschadigt (elektrocutie gevaar)

Truck en laadapparatuur wordt tenminste een keer per jaar aantoonbaar geïnspecteerd door een deskundig persoon.

Een truck is een gevaarlijk werktuig, bij een ongeval zal er altijd gekeken worden naar de (onderhouds)status van de truck.
een inspectie & uiteraard eventuele reparatie kan er aangetoond worden dat er met veilige materialen gewerkt wordt.

Als de truck rijdt op de openbare weg (def. WvW= vrij toegankelijk voor derden) dan is de truck voorzien van o.a. rood driehoek, verlichting en richtingaanwijzers.

Bij veel bedrijven komen interne transportmiddelen ook op het ‘buitenterrein’. Wanneer het eenvoudig is om op dit buitenterrein te komen
(bijv. via een openstaand hek) dan is er sprake van ‘openbare weg’, dit heeft tot gevolg dat de truck voorzien moet zijn van diverse zaken
verlichting, rood driehoek en afscherming van de vorken.

Pagina 2


Veiligheid Scan


Quickscan pagina 2 - Mens maatregelen

 

Mensen zijn aantoonbaar geschoold voor elk zelf aangedreven intern transportmiddel waarmee men werkt(dus ook elektrische pallettruck).

De werkgever is verantwoordelijk dat de mensen aantoonbaar geschoold zijn. Kan een werkgever dit niet aantonen dat zal dat bijv.
een ongeval grote consequenties hebben. Daarnaast is het zo dat scholen van medewerkers meehelpt om de veiligheid te verhogen en de
(bijv. schade) te verlagen.

Op het veiligheidsbewustzijn van medewerkers wordt gestuurd (o.a door terugkoppeling, opleiding).

De kracht van herhaling geldt ook voor veiligheid. Door mensen op verschillende manieren te attenderen op gevaren en de
consequenties daarvan zal dit leiden een veiligere werkomgeving en minder schade/ongevallen

Mensen worden aangesproken op het dragen van de gordel (geldt niet als er deuren of stangen op de truck zitten, geldt ook niet voor een reachtruck).

Wanneer mensen onveilige handelingen plegen dat is het belangrijk om deze mensen daar op aan te spreken.

Medewerkers worden voorgelicht over kosten van onderhoud, schade en ongevallen.

Door medewerkers inzicht te geven in de kosten van bijvoorbeeld een schade zullen zij zich meer bewust
zijn van de gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in een werkoverleg.

Mensen worden (primair) niet afgerekend op fouten, en de fouten worden geanalyseerd om het proces beter te maken.

Iedereen maakt fouten. Analyseer de fout , bestaat er de kans dat de fout nogmaals wordt gemaakt? en kijk
wat er gedaan kan worden om te voorkomen dat de fout opnieuw wordt gemaakt.

Derden (o.a. chauffeurs) worden via schriftelijke communicatie geattendeerd op de geldende regels.

De werkgever is verantwoordelijk voor mensen die zich op het terrein van de werkgever bevinden, zorg dus
duidelijke communicatie, o.a. over wat de gevaren kunnen zijn en waar mensen zich moeten melden.

Pagina 1 Pagina 3


Veiligheid Scan


Quickscan pagina 3 - Organisatorische maatregelen

 

Binnen het bedrijf is een verkeersreglement aanwezig, gepubliceerd en bekend bij iedereen.

Zorg ervoor dat medewerkers en anderen die zich op het terrein bevinden , weten welke regels er zijn.
hiervoor een verkeersreglement en maak dit bekend bij iedereen.

Mensen en materieel zijn van elkaar gescheiden.

Interne transportmiddelen zijn gevaarlijke apparaten, zorg er voor dat er rij-& looppaden zijn.
Wanneer dit niet kan zorg dan voor juiste apparatuur (akoestische signalering) op de truck.

De (direct) leidinggevende stuurt aantoonbaar op schadebeperking en onderhoud.

De kosten van intern transport kunnen teruggedrongen worden wanneer de (direct)leidinggevende
de betrokkenen informeert over de kosten van onderhoud, schades etc. en welke acties er
gaan worden om deze kosten te verminderen.

Er is een actuele RI&E aanwezig en de gevaren van intern transport worden hierin behandeld.

Elk bedrijf is verplicht om een RI&E te hebben. Kijk of in de RI&E ook de risico’s rond intern
transport zijn op genomen en welke acties er gedaan moeten worden. Indien de risicos’ van intern transport
beschreven zijn, dan kan het zijn dat uw RI&E niet voldoet.

Risicovolle plaatsen (o.a. doorgangen, voetgangers oversteekplaatsen) zijn voorzien van doelmatige signalering (geel/zwart).

Het is niet altijd mogelijk om alles zo in te richten dat er geen gevaar is. Wanneer er zulke plaatsen
, zorg dan voor een doelmatige signalering zodat mensen geattendeerd worden op het (potentiele) gevaar.

Elke truck (in principe ook elektrische pallettruck) is verzekerd.

Een truck (ook ept) is een W.A.M.-plichtig motorvoertuig. Zorg ervoor dat allen apparaten een dekking hebben.

Pagina 2 Pagina 4


Veiligheid Scan

 

Quickscan pagina 4 - Email

Als u dit overzicht als email wilt ontvangen, vul hier dan uw gegevens in:

  • Naam:
  • Achternaam:
  • Bedrijf:
  • Email adres:
  • Datum:

Pagina 3