't WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies Tools

Vragenlijst instructiefrequentie

Vink van elke vraag 1 vakje aan die bij u van toepassing is.

Hoeveel ervaring heeft u?

Minder dan 5 jaar. Meer dan 5 jaar.

Wat is de aard van uw werkzaamheden?

Eenvoudig Gemiddeld Complex

Hoe vaak worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Zelden Regelmatig Vaak

Wie heeft letselschade bij ongelukken?

Alleen de uitvoerende personen. Ook andere personen.

Wat zijn de werkomstandigheden?

Meestal volledig spanningsloos. Regelmatig in de nabijheid van onder spanning staande delen. Zo nu en dan onder spanning werken.

Zitten er gevaren in de omgeving van de werkplek?

Overzichtelijk en weinig gevaar. Onoverzichtelijk en veel gevaar.

Wat is de mate van toezicht?

Zelden Regelmatig Voortdurend

Wat is de mate van verandering van de werkzaamheden?

Weinig Regelmatig

Wat is de ervaring met betrekking tot (bijna) ongevallen?

Er is geen betrouwbare informatie beschikbaar. Er is geen sprake van ernstige (bijna) ongevallen. Er hebben één of meer ernstige (bijna) ongevallen plaatsgevonden.