Powered by 't WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies

Quickscan pagina 1 - Technische maatregelen

Onoverzichtelijke bochten en doorgangen zijn voorzien van spiegels.
Het intern transportmaterieel is voorzien van een registratiesysteem (o.a. bots-sensor).
Stellingen staan vast en zijn in goede staat (en zijn gekeurd) en zijn voorzien van aanrijbeveiligingen.
Acculaders hangen op een veilige plaats (min 50 cm. van de grond) en worden tenminste
1 x per jaar en er hangen: oogdouche, zuurbril, schort en handschoenen.
Truck en laadapparatuur wordt tenminste een keer per jaar aantoonbaar geïnspecteerd door een deskundig persoon.
Als de truck rijdt op de openbare weg (def. WvW= vrij toegankelijk voor derden) dan is
de truck voorzien van o.a. rood driehoek, verlichting en richtingaanwijzers.

Ga naar pagina 2

Powered by 't WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies

Quickscan pagina 2 - Mens maatregelen

Mensen zijn aantoonbaar geschoold voor elk zelf aangedreven intern transportmiddel waarmee men werkt (dus ook elektrische pallettruck).
Op het veiligheidsbewustzijn van medewerkers wordt gestuurd
(o.a door terugkoppeling, opleiding).
Mensen worden aangesproken op het dragen van de gordel
(geldt niet als er deuren of stangen op de truck zitten, geldt ook niet voor een reachtruck).
Medewerkers worden voorgelicht over kosten van onderhoud, schade & ongevallen.
Mensen worden (primair) niet afgerekend op fouten, en de fouten worden geanalyseerd
om het proces beter te maken.
Derden (o.a. chauffeurs) worden via schriftelijke communicatie geattendeerd op de geldende regels.

Terug naar pagina 1 Na naar pagina 3

Powered by 't WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies

Quickscan pagina 3 - Organisatorische maatregelen

Binnen het bedrijf is een verkeersreglement aanwezig, gepubliceerd en bekend bij iedereen.
Mensen en materieel zijn van elkaar gescheiden (er zijn rij & looppaden aangebracht).
De (direct) leidinggevende stuurt aantoonbaar op schadebeperking en onderhoud.
Er is een actuele RI&E aanwezig en de gevaren van intern transport worden hierin behandeld.
Risicovolle plaatsen (o.a. doorgangen, voetgangers oversteekplaatsen) zijn voorzien van doelmatige signalering (geel/zwart).
Elke truck (in principe ook elektrische pallettruck) is verzekerd.

Terug naar pagina 2 Na naar pagina 4

Powered by 't WEB Opleidingen, Adviezen en Subsidies

Quickscan pagina 4 - Email

Als u dit overzicht als email wilt ontvangen, vul hier dan uw emailadres in:

Terug naar pagina 3